Image
Image
Image

Quality and Safety

Các quy trình hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định chất lượng được quốc tế công nhận cũng như yêu cầu của luật pháp Châu u, vốn được coi là những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới về an toàn thực phẩm, được thực hiện và áp dụng trong các giai đoạn sản xuất và tiêu chuẩn hóa trái cây Châu u. Các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống đảm bảo chất lượng được chứng nhận, phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định GLOBAL GAP, AGRO 2, IFS, BRC và ISO 22000. Chất lượng của trái cây Châu u trong quá trình sản xuất, thu hoạch, đóng gói, bảo quản và bày bán đều được đảm bảo. Bên cạnh đó, tính bền vững và sức sống của đất trồng được đảm bảo, nước tưới tiêu được sử dụng hợp lý, sức khỏe, vệ sinh và an toàn được đảm bảo cho những người làm việc tại các cơ sở nông nghiệp, cùng với đó, đa dạng sinh học được quản lý và phát triển thông qua việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách phù hợp và thận trọng. Vì vậy, trái cây châu u sở hữu đầy đủ các giấy chứng nhận bắt buộc để chứng minh độ an toàn, chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao.

Image
Image
Image
Image

Nội dung của chiến dịch quảng bá này chỉ thể hiện quan điểm của riêng tác giả và tác giả là người chịu trách nhiệm duy nhất. Ủy Ban Châu Âu và Cơ Quan Quản Lý Người Tiêu Dùng, Y Tế, Nông Nghiệp và Thực Phẩm (CHAFEA) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng thông tin trong chiến dịch quảng bá này


Nội dung của chiến dịch quảng bá này chỉ thể hiện quan điểm của riêng tác giả và tác giả là người chịu trách nhiệm duy nhất. Ủy Ban Châu Âu và Cơ Quan Quản Lý Người Tiêu Dùng, Y Tế, Nông Nghiệp và Thực Phẩm (CHAFEA) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng thông tin trong chiến dịch quảng bá này