Điểm nổi bật: HAPPO-EN, Tokyo 2023

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ Sự kiện Trình bày diễn ra hôm nay tại HAPPO-EN (Hội trường & Vườn sự kiện), ở Tokyo, trong bối cảnh chiến dịch quảng cáo Châu Âu, DelicEUs Fruits, vào thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu.