Điểm nổi bật: Thực phẩm và Khách sạn Seoul, Kintex 2023

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ Seoul Food and Hotel được tổ chức tại Kintex (Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc) từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6.