Điểm nổi bật từ các cuộc họp B2B tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình của chiến dịch quảng bá Châu Âu “Trái cây DelicEUs: Hành động thông tin và quảng bá trái cây tươi tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam” với cơ quan thực hiện là Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathias và tổ chức điều hành Novacert Ltd., a đã tổ chức chuyến công tác tới Việt Nam, bao gồm một loạt các cuộc gặp B2B trong thời gian từ 29/06 – 06/07.

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ cuộc họp B2B diễn ra tại TP.