Điểm nổi bật từ Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống Tháng 8 năm 2022

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2022, Hiệp hội các Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia, trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá Châu Âu “DelicEUs Fruits”, đã tham gia Triển lãm “Vietfood and Beverage”.

Dưới đây là một số điểm nổi bật: