Hoạt động hành trình giáo dục từ Hàn Quốc

Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, chúng ta đã có cơ hội mời được 3 chuyên gia về lĩnh vực của họ đến từ Hàn Quốc nhằm phục vụ cho hoạt động hành trình giáo dục của Delicious fruits. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các vị khách dưới đây:​ Pavlos Chang, Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Ηellenic Wine Eleftherios Chang, Giám Đốc Tài Chính (CFO) của Ηellenic Wine Alexandros Chang, Quản Lý Tiếp Thị và Sự Kiện của Ηellenic Wine.