Khuyến mại Tại Cửa Hàng tại Hàn Quốc

Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021, các khách hàng tại Hàn Quốc có cơ hội được thưởng thức trái cây tươi Châu Âu – kiwi – và tìm hiểu thêm về chất lượng và quá trình sản xuất kiwi. Trong năm ngày, các khách hàng trong 20 cửa hàng bán lẻ nổi tiếng tại Hàn Quốc (Các Siêu Thị Prime) đã có cơ hội để được nhận một sản phẩm – mẫu thử miễn phí và phản hồi của họ rất tuyệt vời. Hoạt động khuyến mại Tại Cửa Hàng của chương trình DelicEUs trong năm đầu tiên đã diễn ra tại các cửa hàng bán lẻ sau tại Hàn Quốc: