Lời Mời và ảnh sự kiện “Ẩm thực và khách sạn Seoul”

Từ ngày 27-30 tháng 7, chúng tôi đã có mặt tại sự kiện “Ẩm thực và khách sạn Seoul”, cụ thể tại Sảnh 6, Khu Vực Số 4B601. Quý vị có thể tìm thấy một số bức ảnh về quá trình tham gia của chúng tôi cùng với lời mời chính thức dưới đây!