Sự kiện nổi bật: Sự kiện giới thiệu – Seoul Itaewon

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ Sự kiện giới thiệu diễn ra hôm nay tại khách sạn Mondrian Seoul Itaewon, trong khuôn khổ chiến dịch quảng cáo châu Âu, DelicEUs Fruits, vào ngày 10 tháng 5.