Thư mời: Sự kiện giới thiệu – Seoul Itaewon

Hiệp hội các hợp tác xã nông nghiệp của Imathia trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá Châu Âu “Trái cây DelicEUs” trân trọng mời bạn tham gia sự kiện giới thiệu tại Hàn Quốc.

Địa điểm: Khách sạn Mondrian Seoul Itaewon, 23 Jangum – Ro, Yongsan – Gu, Seoul 04392, Hàn Quốc

Ngày: Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023

Thời gian: 06:00 chiều

Sau phần trình bày, bữa tối sẽ theo sau

Chúng tôi sẽ được vinh dự bởi sự hiện diện của bạn!