Thư mời: Sự kiện thuyết trình tại Hàn Quốc

Hiệp hội các hợp tác xã nông nghiệp của Imathia trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá châu Âu “Trái cây DelicEUs” xin mời bạn tham dự sự kiện giới thiệu tại Hàn Quốc.

Sự kiện sẽ diễn ra tại khách sạn Montrian Seoul Itaewon, 23, Jangmun-ro, Jongsan-gu, Seoul 04392, Hàn Quốc vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022 lúc 06:00 chiều.

Chúng tôi sẽ được vinh dự bởi sự hiện diện của bạn!